Strategia UMK

Zespół strategiczny

Prof. dr hab. Wojciech Wysota - prorektor ds. nauki, przewodniczący Zespołu Strategicznego oraz koordynator zespołu obszarowego w zakresie "Nauka"

 

Prof. dr hab. Beata Przyborowska - prorektor ds. studenckich, koordynatorka zespołu obszarowego w zakresie "Ludzie"

 

Prof. dr hab. Przemysław Nehring - prorektor ds. kształcenia, koordynator zespołu obszarowego w zakresie "Kształcenie"

 

Prof. dr hab. Aldona Glińska-Neweś - prorektor ds. współpracy z otoczeniem społecznym i gospodarczym, koordynatorka zespołu obszarowego w zakresie "Relacje"

 

Dr Tomasz Jędrzejewski - kanclerz, koordynator zespołu obszarowego w zakresie "Zarządzanie"

Strategia UMK