Strategia UMK

Strategia

Uniwersytet Mikołaja Kopernika jest jednym z wiodących w kraju szerokoprofilowym, europejskim uniwersytetem badawczym. Dzięki utalentowanej kadrze o uznanym dorobku jest rozpoznawalnym i wysoko cenionym partnerem w międzynarodowej przestrzeni nauki. Doniosłe osiągnięcia badawcze Uniwersytetu, przekraczające granice dyscyplin i dziedzin, odpowiadają na globalne wyzwania przyszłości.

Uniwersytet jest przyjaznym, otwartym i inkluzywnym środowiskiem rozwoju naukowego, artystycznego i medycznego oraz przekazywania uniwersalnych wartości. Ścieżki kariery profesjonalnej, kształtowane zgodnie z europejskimi standardami, a także wsparcie i integralność wspólnoty przyciągają najlepszych kandydatów.

Uniwersytet na najwyższym poziomie przygotowuje do funkcjonowania i podejmowania inicjatyw w dynamicznie zmieniającym się świecie. Zdobywanie wiedzy łączy z rozwojem kompetencji społecznych. Kształci w sposób spersonalizowany i interdyscyplinarny. Wykorzystuje nowoczesne technologie i potencjał partnerstw międzynarodowych oraz umożliwia uczenie się przez całe życie.

Uniwersytet wspiera społeczności lokalne wiedzą i zastosowaniem inteligentnych rozwiązań. Jako główny partner akademicki stymuluje rozwój gospodarczy miast, administracji samorządowej i biznesu w Toruniu, Bydgoszczy i regionie kujawsko-pomorskim. Uniwersytet dba o zdrowie publiczne, rozwijając działalność medyczną. Jest instytucją społecznie zaangażowaną i kulturotwórczą.

Uczelnia jest zarządzana w sposób autonomiczny i strategicznie spójny. Uniwersytet przywiązuje wagę do stałego doskonalenia organizacji, roli liderek i liderów na każdym poziomie, wielokierunkowej komunikacji, cyfrowego wsparcia zarządzania oraz zrównoważonego rozwoju całej wspólnoty.

Strategia UMK 2021-2026

Strategia UMK