Strategia UMK

Szanowni Państwo,

rok 2022 będzie dla naszej uczelni szczególnie ważny. Rozpoczynamy bowiem realizację nowej Strategii Uniwersytetu. Dokument został opracowany przez zespół, w skład którego poza mną wchodzili prorektorzy, kanclerz i kwestor. Wspierali nas także eksperci z Instytutu Rozwoju Szkolnictwa Wyższego. Najbardziej istotnym etapem wypracowywania Strategii były jednak konsultacje przeprowadzone wśród naszej społeczności. Ważne było dla nas, by wszyscy mogli się z nią zapoznać, ocenić i zaproponować zmiany, po to by stała się naszym wspólnym dokumentem, istotnym w różnych obszarach dla każdego i każdej z nas.

Przyjęta na listopadowym posiedzeniu Senatu Strategia określa nasze cele na najbliższe lata. Są one zarówno ambitne, jak i realistyczne. Główne cele (cele strategiczne) i służące ich realizacji bardziej szczegółowe cele operacyjne nie stanowią jedynie mgliście określonych marzeń. Chodzi o to, żeby Strategię krok po kroku wprowadzać w życie, tak by określona w niej wizja naszej uczelni stała się rzeczywistością. Dlatego powstał też dokument dotyczący sposobu wdrażania Strategii. Powołaliśmy także zespoły odpowiedzialne za realizację celów w pięciu określonych w dokumencie obszarach. Stale będziemy monitorować cały system, aby na bieżąco rozwiązywać ewentualne kłopoty.  

Szanowni Państwo,

jeszcze raz dziękuję bardzo wszystkim, którzy włączyli się w przygotowanie tego ważnego dokumentu. Zachęcam Państwa do zapoznania się z naszą Strategią w jej ostatecznym kształcie i do włączenia się w realizację zawartych w niej dążeń.

Z wyrazami szacunku

Rektor
prof. dr hab. Andrzej Sokala

Strategia UMK